Kollektivavtal kommunal 2012 pdf

Lokalt kollektivavtal om lon och allmanna anstallningsvillkor m. Syftet med kartlaggningen ar att ge enkel overskadlig information om. Denna overenskommelse ska inte innebara att villkoren forsamras for anstallda som har sysselsattningsgrad och eller manadslon faststalld. Du far helt enkelt storre mojlighet att utvecklas, battre koll och mer trygghet. Du far ett brett skyddsnat, samlad kunskap och kraften att skapa forandring. I avtalsrorelsen lyckades inte lo att samordna samtliga. Under 2012 har arbetet med att ta fram underlag for byte av medlemssystem startat.

Denna overenskommelse ska inte innebara att villkoren forsamras for. Har bestams vad som galler kring lon, semester, overtidsersattning och andra villkor som ar viktiga for dig pa jobbet. Inforandet av ovanstaende regler ska ske sa snart som mojligt dock senast 2012 1231. Bilaga 1 kollektivavtal om korrigering av preliminar lon. Kollektivavtal personlig assistans 20172020 assistanskoll. Kollektivavtal for personlig assistans 20102012 assistanskoll. Ditt kollektivavtal ar en skriftlig overenskommelse mellan kommunal och arbetsgivaren. Redogorelse for nyheter och forandringar i ab 2017. I avtalsrorelsen lyckades inte lo att samordna samtliga medlemsforbund, vilket forsvagade lofamiljen, samtidigt som det var nodvandigt for oss att markera vikten av jamstalldhetssatsningar. Det styr vilka villkor som ska galla for loner, anstallning och mycket mer. Kommunal kommuner och landsting 100401120430 vardforetagarna 100701120831 livs livsmedelsavtalet 1004011201 malarna maleriyrket 100401120331. Lokalt kollektivavtal tecknat med seko och kommunal.

Moment 2b galler inte kommunal arbetsgivare och arbets. Arbetsgivare har mycket att vinna pa att teckna kollektivavtal med facket. Protokoll fran forhandlingarna om ett nytt kollektivavtal 2012. Avtal for forbundsomrade allman kommunal verksamhet ab. Kollektivavtal ar ett avtal mellan arbetsgivaren och kommunal. Almega vardforetagarna, lakarmottagningar, sektion c. Vilket kollektivavtal du har beror pa inom vilken sektor du arbetar.

435 1349 724 215 438 184 614 1212 730 627 214 561 5 1294 585 1517 1185 489 295 858 333 1183 1297 1285 248 939 302 1342 1499 1069 195